Researchers in research lab

מכונות אקסטרוזיה

307

אקסטרוזיה (שיחול בעברית) הינה שיטת הייצור הנפוצה ביותר בתעשיית הפלסטיק מבין טכניקות ייצור רבות. אקסטרוזיה נחשבת לשיטת הייצור החסכונית והכלכלית ביותר בהשוואה לשאר שיטות היצור בתחום הפלסטיק. בדרך כלל, תהליך הייצור באקסטרוזיה מתבצע באופן רציף בעלויות הפעלה נמוכות יחסית. חומר גלם המגיע ממיכל הזנה (הופר) לצילינדר, מותך בתוכו בהדרגה ומתקדם באמצעות בורג המוביל אותו בתנועה סיבובית לכיוון קצה הצילינדר. הבורג אשר נמצא בתוך הצילינדר מבצע פעולות של דחיסת החומר, חימום והמגון. חומר הגלם המותך נכנס בלחץ לאזור בו הוא מקבל כיווניות ועיצוב צורה בפיה הממוקמת בקצה הצילינדר. תהליך האקסטרוזיה מתבצע לרוב באופן רציף.