Deans-Word-Banner

חברי ועד הנדסה כימית

עומרי שולמן

תפקיד          : נציג שנה ד'  ה.כימית

נייד              : 054-7998212

אימייל          : omri.schulman@gmail.com

לי רושה

תפקיד          : נציגת שנה ד'  ה.ביוכימית

נייד              : 050-7525020

אימייל          : lee_rosha@walla.com

נופר אלמקיאס

תפקיד          : נציגת שנה ג'  ה.כימית ויו"ר הוועד

נייד              : 052-2743857

אימייל          : nofi0610@gmail.com

רפי תשובה

תפקיד          : נציג שנה ג' ה. ביוכימית

נייד              : 054-7706871

אימייל          : rafikit89@gmail.com

טל בינו

תפקיד          : נציג שנה ב'  ה.כימית

נייד              : 052-4422764

אימייל          : toolbino@gmail.com

רון קליינר

תפקיד          : נציג שנה ב' ה. ביוכימית

נייד              : 052-4446216

אימייל          : ronkleiner1@gmail.com

איתי זוסמנוביץ

תפקיד          : נציג שנה א' ה. ביוכימית

נייד              : 0547687976

אימייל          : etay91@gmail.com

יעל זבולונוב

תפקיד          : רכזת אקדמי

נייד              : 050-7374409

אימייל          : racaz.ce@asat.org.il

בעלי תפקידים בפקולטה

יו"ר הוועד – מרכז את תיפקודו השוטף של הוועד ואיש הקשר מול סגל הפקולטה. אחראי על עניינים לוגיסטיים, חברתיים (כגון אירועי הסטודנטים ויוזמות חברתיות שונות) ועל רווחת הסטודנטים בפקולטה ובקמפוס.

נציג שנה – בכל מקרה של בעיה אקדמית, למשל בקשות של דחייה של שיעורי בית לכלל הסמסטר, מבחנים לא הוגנים ובעיות עם מרצים ומתרגלים, בעיות אקדמיות אישיות שלא הצלחת לפתור בעצמך – פנה מייד אל נציג השנה שלך והוא יטפל בבעיה.

רכז אקדמי פקולטי – אם נציג השנה לא הצליח לטפל בבעיה האקדמית או שהפתרון שנמצא לא מקובל עליך, או במידה וקיימת בעייה אקדמית הנוגעת לכלל הפקולטה (למשל בעיות במערכת המומלצת), פנה לרכז האקדמי הפקולטי.

רכז ירוק פקולטי – אחראי על מערך האיסוף והמחזור בפקולטה. בנוסף, פועל להעלות את מודעות הסטודנטים לנושאי הסביבה באמצעות ארגון ועדכון לוחות ירוקים בפקולטות, ארגון פעילויות ירוקות. בכל בעיה, רעיון או הצעה בנושא שיפור איכות הסביבה אנא פנו לרכז.

אחראי בניין –  מטפל בכל בעיה שיש לכם בפקולטה עצמה: איבדתם קלסר, המזגן לא פועל (או פועל יותר מידי), יש סתימה בשירותים וכו'…

תוכלו למצוא אותו בקלות בכניסה לפקולטה, במשרד מצד שמאל.

מכונות צילום, מדפסות ומכונות אוטומטיות

נתקלת בבעיה עם מכונות הצילום, המדפסות או המכונות האוטומטיות (מכונות לממכר שתייה ומזון)? פנה למשרד קמפוס האחראי על מערך המכונות הללו בקמפוס והתפעול השוטף שלו. בכל תקלה/בעיה במכשיר הגבייה יש לפנות לרכז מכונות אוטומטיות, במייל  machines@asat.org.il, בטלפון 054-2423014 או בפורום שירותים בקמפוס:

http://www.forums.asat.org.il/viewforum.php?f=16

אגודת הסטודנטים נמצאת תמיד לשירותכם!

ברגל: משרדי האגודה ודלפק המידע נמצאים בקומה 1 בבית הסטודנט החדש
בטלפון: מזכירות האגודה: 04-8328787
באינטרנט: www.asat.org.il – אתר הבית של הסטודנטים בטכניון.