Researchers in research lab

מחקר


Laboratory of Nanomaterials Based-Devices

המעבדה להתקנים מבוססי ננו-חומרים

המחקר במעבדות LNBD מתרכז ביישום התקנים מבוססי ננו-חומרים לצרכים של העולם האמיתי. בעיקר, שימוש בחיישנים לא פולשניים המזהים מחלות ושימוש...


saxs-1

פיזור קרני X

פיזור קרני X בזוויות קטנות (SAXS) הינה טכניקה ידועה ללימוד מאפיינים מבניים של מימדים קולואידיים וננו-מטריים (1-100 ננו-מטר). ניתוח הולם...


Lab-Frager

המעבדה לממברנות וטכנולוגית מים

המעבדה מתמקדת בהיבטים בסיסיים ויישומים של ממברנות להפרדה, בעיקר ממברנות פולימריות להתפלה, טיהור מים ותאי דלק, כולל מנגנוני הפרדה, מידול...Lab-Paz

המעבדה לפוטוקטליזה ולשכבות דקות

המעבדה עוסקת בפיתוח חומרים ושיטות לטיהור פוטוקטליטי של אויר, מים ומשטחים. בנוסף מספקת שירותים למשתמשים חיצוניים בטכניקות של: AFM, GCMS,...


Rabin Desalination Laboratory

המעבדה להתפלה ע”ש רבין

תהליכי הפרדה, תהליכי ממברנות, התפלת מים, טיהור מים, ננו קטליזה וספיחה, מניעת אילוח ממברנות, מודלים למעבר מסה...extruder

מכונות אקסטרוזיה

אקסטרוזיה (שיחול בעברית) הינה שיטת הייצור הנפוצה ביותר בתעשיית הפלסטיק מבין טכניקות ייצור רבות. אקסטרוזיה נחשבת לשיטת הייצור החסכונית והכלכלית...


molding

מכונות הזרקה

הזרקת פלסטיק היא שיטה לייצור מוצרי פלסטיק באמצעות הזרקת חומר גלם לתוך תבנית. בשיטה זו מתאפשר ייצור תעשייתי של מוצרים...