Researchers in research lab

מחקרהמעבדה להתקנים מבוססי ננו-חומרים

המחקר במעבדות LNBD מתרכז ביישום התקנים מבוססי ננו-חומרים לצרכים של העולם האמיתי. בעיקר, שימוש בחיישנים לא פולשניים המזהים מחלות ושימוש...פיזור קרני X

פיזור קרני X בזוויות קטנות (SAXS) הינה טכניקה ידועה ללימוד מאפיינים מבניים של מימדים קולואידיים וננו-מטריים (1-100 ננו-מטר). ניתוח הולם...


Lab-Frager

המעבדה לממברנות וטכנולוגית מים

המעבדה מתמקדת בהיבטים בסיסיים ויישומים של ממברנות להפרדה, בעיקר ממברנות פולימריות להתפלה, טיהור מים ותאי דלק, כולל מנגנוני הפרדה, מידול...
המעבדה לפוטוקטליזה ולשכבות דקות

המעבדה עוסקת בפיתוח חומרים ושיטות לטיהור פוטוקטליטי של אויר, מים ומשטחים. בנוסף מספקת שירותים למשתמשים חיצוניים בטכניקות של: AFM, GCMS,...


Rabin Desalination Laboratory

המעבדה להתפלה ע”ש רבין

תהליכי הפרדה, תהליכי ממברנות, התפלת מים, טיהור מים, ננו קטליזה וספיחה, מניעת אילוח ממברנות, מודלים למעבר מסה...
מכונות אקסטרוזיה

אקסטרוזיה (שיחול בעברית) הינה שיטת הייצור הנפוצה ביותר בתעשיית הפלסטיק מבין טכניקות ייצור רבות. אקסטרוזיה נחשבת לשיטת הייצור החסכונית והכלכלית...מכונות הזרקה

הזרקת פלסטיק היא שיטה לייצור מוצרי פלסטיק באמצעות הזרקת חומר גלם לתוך תבנית. בשיטה זו מתאפשר ייצור תעשייתי של מוצרים...