A group of people sitting together

עופר מנור

מידע אישי

תואר ראשון 2003, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון
תואר שני 2006, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון
דוקטורט 2010, המחלקה למתמטיקה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת מלבורן

תחומי מחקר

אנחנו עושים שימוש בתיאוריה ובניסוי על מנת לחקור מערכות פיסקליות הקשורות לתופעות מעבר (מעבר חום, חומר, וזרימה), קולואידים (ננו-חלקיקים), וגלים אקוסטיים.

אנחנו מחפשים סטודנטים מצטיינים ובטר דוקטורנטים המעוניינים בפרוייקטים תיאורטיים או ניסיוניים. אנשים עם רקע בהנדסה, מתמטיקה, פיסיקה, וכימיה מוזמנים לצור קשר.

נושאי מחקר

-הדפסת מבנים זעירים באמצעות אידוי תמיסות פולמריות ותרחיפים של חלקיקים קולואידים

-הפרדת תרחיפים קולואידים מתמיסות באמצעות שליטה במכניזמים מולקולריים התורמים לאגרגציה והפרדת פאזות (בדר”כ לניקוי והשבה של אדמה ומים שזוהמו בתהליכים הקשורים לתעשיית הנפט)

-זרימה אקוסטית (acoustic streaming) במערכות זרימה ממוזערות
(microfluidics, nanofluidics)

-זרימה אקוסטית ומעבר חומר בתאים אלקטרוכימיים.

לפרטים נוספים אנא ראו האתר באנגלית:
https://chemeng.technion.ac.il/ofer-manor