הנדסת הסביבה

האם יש קשר בין הנדסת הסביבה להנדסה כימית?

בוודאי, קשר הדוק. הנדסה כימית מתמקדת בעיקר בתחום הנדסת התהליך, כלומר הדרך שבה הופכים חומר גלם למוצר. חלק חשוב מלימודי הנדסת התהליך הוא לימוד תהליכי הפרדה העוסקים בין היתר בדרכים להפריד תערובות למרכיביהם הכוללים בדרך כלל חומרים הרצויים כמוצר, וחומרים נלווים שהם פסולת.

האתגרים העומדים בפני מהנדס העוסק בהנדסת הסביבה הם זהים:
– למשל, הצורך להפריד גזים רעילים מאויר.
– למשל, הצורך לנקות מי שפכים ממתכות רעילות.
כך שבפקולטה שלנו נלמדים התכנים החשובים המאפשרים לבוגרינו להיקלט בתעשיות שונות גם כמהנדסי סביבה.